לבירורים ושאלות במחלקת אינטרנט מ.ט.י ש"י: 03-9076534